System ciepłych ścian Cottera

 

SYSTEM CIEPŁYCH ŚCIAN I PODŁÓG COTTERA

 

Schemat budowy zapiecka z szamotowo - ceramicznych kształtek MS i CO

 

Rysunek prezentuje wybudowana podstawę zapiecka, lub np. kominka. Na ścianie zamontowana jest płyta izolacyjna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybudowaniu podstawy, przyklejeniu na ścianie i podłodze izolacji można przystąpić do dalszych prac montażowych. Pierwszym elementem który należy przykleić jest gzyms znajdujący się z prawej strony – kolor brązowy. Następnie przystępujemy do klejenia kształtek ceramicznych. Kształtki na krawędziach zewnętrznych wyposażone są we wpusty, w których w trakcie montażu , klejenia ich ze sobą umieszczamy obce pióro. Pióro powinno wystawać nie mniej niż 5 cm. Na rysunku widoczne są wystające pióra stanowiące pomocniczą konstrukcję do kolejnej warstwy w trakcie montażu. Dodatkowo pióra zamykają mostki termiczne i usztywniają budowaną ścianę zapiecka.

 

Po wybudowani zapiecka do zaprojektowanej wysokości, dekiel zamykamy przyklejając szamotowo – ceramiczną płytę akumulacyjną HS. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce styku z płytami izolacyjnymi. Wewnątrz zapiecka, na ścianie wewnętrznej wykonanej z szamotowo – ceramicznych kształtek CO montujemy czujnik temperatury. Czujnik w trakcie uzbrajania w kabel grzewczy połączony z termoregulatorem.

 

 

 

 

 

Po wybudowaniu zapiecka z szamotowo – ceramicznych kształtek akumulacyjnych przystępujemy do montażu elektrycznego kabla lub rurki elastycznej do centralnego ogrzewania lub innego ogrzewania wodnego. Zarówno kabel elektryczny jak i elastyczna rurka nie mogą posiadać żadnych nienaturalnych zagięć.

 

Na rysunku 5 prezentujemy zapiecek kompletnie uzbrojony w elektryczny kabel grzewczy – kolor czerwony. Linia przerywana (kolor czarny) to odcinek przyłączeniowy kabla do termoregulatora. Kabla grzewczego nie wolno skracać.

 

 

 

 

 Schemat prezentuje możliwość      wykonania niezależnej ławki      grzewczej.    

 

Nr 1 – kabel przyłączeniowy ( czarny ) łączący kabel grzewczy ( czerwony ) z termoregulatorem
Nr 2 – czujnik temperatury
Nr 3 - kabel grzewczy

Przy układaniu kabla należy pamiętać o zachowaniu należytej odległości pomiędzy kablami grzewczymi – 10 cm. Po ułożeniu elektrycznego kabla grzewczego lub elastycznej rurki do ogrzewania wodnego i ich zakryciu klejem bryłę zapiecka, kominka lub pieca można otynkować, okleić kaflami, marmurem lub wykończyć innymi materiałami elewacyjnymi.


Szamotowo - ceramiczne kształtki akumulacyjne CO i MS.Kształtki CO i MS występują również o promieniach wewnętrznych i zewnętrznych:
kształtki o promieniu wewnętrznym: r 22, r 33, r 44, r 55, r 71
kształtki o promieniu zewnętrznym: r 22, r 33, r 44, r 55, r 71r
oraz w formie narożnej ( kąt 45 stopni, kąt 90 stopni )

 

 

 

Nowoczesny piec kaflowy wykonany z otynkowanych akumulacyjnych kształtek szamotowo – ceramicznych MS i obłożonych kaflami kształtek CO. Akumulacyjne kształtki szamotowo – ceramiczne CO z programu Coterra dodatkowo zostały wyposażone w elektryczny przewód grzewczy.

 

 

 

 

Piec kaflowy wybudowany z stanie surowym, przed otynkowaniem i obłożeniem kaflami. Wszystkie ściany pieca będą akumulowały ciepło w trakcie palenia. Po wygaśnięciu ognia i częściowym wystudzeniu ścian piec będzie ogrzewał elektrycznie.

 

 


Okrągły piec kaflowy wybudowany z akumulacyjnych kształtek szamotowo – ceramicznych CO i obłożony kaflami cienko płytkowymi o grubości 16 mm z programu Coterra. Odkryte na rysunku części pieca, nie obłożone kaflami można również otynkować.